Medeltemperaturer

Medeltemperaturer i Prag

Hur många soldagar om året har Prag i genomsnitt? Prag kan njuta av omkring 200 soldagar per år.

Den genomsnittliga årstemperaturen i Prag är 7,8 °C (46 °F).

Spännvidden på genomsnittliga månatliga temperaturer är 21 °C.

Den varmaste maximala genomsnittliga/höga temperaturen är 23 °C (73 °F) och inträffar vanligtvis i juli.

Den kallaste minsta genomsnittliga/låga temperaturen är –5 °C (23 °F) ochh inträffar vanligtvis i januari.

Prag får i genomsnitt 508 mm (20,0 tum) i nederbörd årligen eller 42 mm (1,7 tum) varje månad.

Ungefär 150 dagar om året får mer än 0,1 mm (0,004 tum) nederbörd (regn, slask, snö eller hagel), eller 12,5 dagar i genomsnitt per månad.

Det torraste vädret inträffar i januari och mars, med cirka 23 mm (0,9 tim) regn (nederbörd).

Det varmaste vädret inträffar i juli, med virka 82 mm (3,2 tum) regn över 13 dagar.

Genomsnittlig relativ fuktighet under ett medelår har registrerats som 71,2%, och sträcker sig på månadsbasis från 63% i maj, juni och juli till 83% i december.

Soltimmar varierar mellan 1,4 timmar per dag i december och 8,8 timmar per dag i juni.

Prag har cirka 1902 soltimmar per år, och omkring 5,2 soltimmar per dag.

Omkring 75 dagar per år får mätbar frost, med i genomsnitt 21 av dessa förekommande i januari.

About the author

admin